Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

4569 9644 500
Reposted fromtwice twice
5995 b9ad
Reposted fromblur0 blur0 viatwice twice
8343 610f 500
Reposted fromrol rol viatwice twice
4361 701e 500

bcollis:

Jean Luc Godard and Anna Karina during the filming of Une Femme Est Une Femme

Reposted frommonseuldesir monseuldesir viatwice twice
4480 6d15
Reposted fromtwice twice
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatwice twice
4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viaheima heima
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viatwice twice
2947 3b2e
Reposted frombirke birke viatwice twice
3047 5dfb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
2601 19a8

Kieślowski prawdę ci powie
Reposted fromiblameyou iblameyou viatwice twice
7286 5ac4 500
Reposted from0 0 viatwice twice
6757 7462 500

forrestmankins:

Room with a view. Olympic Peninsula.

Reposted fromtwice twice
2186 b717

Bande à part
Jean-Luc #Godard

Reposted frommilo317 milo317 viatwice twice
5691 32c7
Reposted fromweeping weeping viatwice twice
4066 6619 500
Reposted fromnigatin nigatin viatwice twice
1427 fbc3
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl